Fakta om MSC

  • MSC er en uafhængig organisation, som arbejder for at bevare det naturlige havmiljø og sikre de vilde fiskebestande.
  • MSC har sit eget mærke, som fiskeproducenter kun får lov at bruge, når fangsten lever op til strenge regler for miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri.  

Det er en god idé at putte fisk på menuen et par gange om ugen og desuden sætte tænderne i et godt stykke brød med fiskepålæg hver eneste dag. Fisk er sund mad – sprængfyldt med vigtige næringsstoffer.

Men de fiskeprodukter, vi som forbrugere lægger ned i indkøbskurven i supermarkedet, bør være forsynet med det blå MSC-mærke. Bogstaverne står for Marine Stewardship Council og er en miljømærkning af fisk. Mærket er forbrugernes garanti for, at fiskene er fanget ved bæredygtigt fiskeri. Det betyder, at de kommer fra bestande, som ikke er truet af udryddelse eller af overfiskeri. Samtidig er fangstmetoderne skånsomme. Der er fokus på, hvordan og hvor fisken er fanget, og hvilke konsekvenser fiskeriet har for det samlede økosystem, f.eks. bifangst af andre arter som havfugle, delfiner og skildpadder, udsmid og påvirkning af havmiljø.

Hvis der ikke fiskes bæredygtigt, risikerer vi bl.a. at mindske fiskebestandene og ødelægge havmiljøet.

”Hvis der ikke fiskes bæredygtigt, risikerer vi bl.a. at mindske fiskebestandene og ødelægge havmiljøet. I værste fald kan resultatet blive, at der i fremtiden ikke længere er mulighed for at fange de vilde fiskebestande. De er ganske enkelt udryddet,” siger Minna Epps, Program Director, Scandinavia and Baltic Sea region, MSC.

På verdensplan er ti procent af det kommercielle fiskeri MSC-certificeret. 

Vi er på rette vej, oplyser Minna Epps. Men for løbende at få mere og mere bæredygtigt fiskeri, skal der være det rette incitament for fiskerne.

”Her har forbrugerne meget at sige. Ved at efterspørge og købe MSC-mærkede produkter i supermarkedet, lægger de indirekte et pres på markedet. Og det har vist sig at virke. Fiskeproducenter og detailhandelen tager større og større ansvar for at kunne tilbyde kunderne bæredygtig fisk. Så det er meget vigtigt, at kunderne ved, hvad MSC mærket står for og klart vælger at købe den bæredygtige fisk - og dermed  tage del i arbejdet for at bevare det naturlige havmiljø og sikre de vilde fiskebestande.”