Varmepumpeteknologien er ikke ny, men udviklingen er stadig i fuld gang, så effektiviteten stiger. Teknologien er gennemprøvet, så det er en driftssikker metode, som også har de miljømæssige og økonomiske fordele, når først investeringen er gjort. Forbrugerne er dog noget traditions- og vanebundne, når det kommer til opvarmningen af vores boliger, fortæller Lars Abel, sekretariatschef hos Varmepumpefabrikantforeningen.

Vaner og energitilskud er blandt forhindringerne

Ifølge ham er mange af os vant til, at varmen bare er noget, der fungerer, og så tænker vi ikke så meget mere over det. Men det er der måske god grund til at gøre – særligt hvis man bor i områder, der er lidt uden for fjernvarme- eller naturgasforsyningen. ”I dag er der flere forhindringer for anskaffelsen af varmepumper for almindelige forbrugere. Der er blandt andet energiafgifterne, som i dag tilgodeser andre nye varmekilder og efterlader varmepumperne som en energiform, hvor man betaler relativt mere for en energi, der faktisk er mere miljøvenlig og simpel end andre nye former. Det er der heldigvis ved at blive lavet om på, men der er også en del traditioner,” siger han.

Vedvarende energi er en langsigtet investering med flere fordele

Varmepumper defineres af Energistyrelsen som vedvarende energi, hvor solens opvarmning leverer hovedparten af energien via varme akkumuleret i jorden, vandet eller luften, mens kun ca. 25 procent tilføres via el, som i stadig større grad kan leveres af eksempelvis vindmøller. Lars Abel anerkender, at det er en investering at få sådan en varmepumpe i boligen, men tilbagebetalingstiden er efterhånden ikke særlig lang, og derefter har man en lav varmeregning og miljøvenlig energi fremover. ”Desuden tilbyder virksomheder i dag nye finansieringsmetoder som leasing og abonnementsordninger, som i hvert fald gør anskaffelsesinvesteringen overkommelig. Det kan være relevant for folk, der bor i yderområderne, hvor huspriserne ikke giver store friværdier til lån til investeringer i boligen – og hvor varmepumperne i øvrigt også kan være en yderst relevant energiform,” siger han.

Vurder efter behov

Der er flere forskellige former for varmepumper, som man skal vurdere i forhold til husstandens behov. I dag er jordvarme-typen, hvor man skal have gravet rør ned i haven, designet, så man kan etablere dem tilpasset havens indretning. Desuden er varmepumpeanlæggene i dag mindre og yderst støjsvage.

Vigtigt med korrekt installation af varmepumperne

”Det er dog yderst vigtigt for effekten, at anlægget installeres korrekt. Varmepumpeanlæg, der er installeret forkert og giver forbrugerne problemer, giver hurtigt anlæggene et dårligt ry. Derfor er det vigtigt, at man orienterer sig på markedet og eventuelt henvender sig til producenten af varmepumpen, der måske kan henvise til en installatør, som de ved er kompetent,” siger han og tilføjer, at Energistyrelsen, organisationer og producenter er i gang med at opgradere den såkaldte VE Godkendelsesordning, som forudsætter en kompetent faglig uddannelse og godkendelse af installatørerne, så det bliver lettere at vælge en med de rette kompetencer. Når først varmepumpeanlægget er installeret korrekt, er der ikke så meget mere, forbrugeren skal gøre. Man skal sørge for at have en serviceaftale, så anlægget jævnligt bliver tilset – ligesom ved de fleste andre varmeformer.