Ansøg

  • Der er åbent for ansøgninger på Miljøstyrelsens hjemmeside

Rigtig mange sommerhus- og boligejere har ikke skrottet eller udskiftet deres gamle brændeovn, og det er problematisk. Der er nemlig sket rigtig meget inden for udviklingen af brændeovne, fortæller Brian Kristensen, der er fuldmægtig i Miljøstyrelsen og projektansvarlig for en ny skrotningsordning, der skal få danskerne til at skille sig af med de forældede brændeovne.

Der anslås at være 750.000 brændeovne og pejseindsatse herhjemme, men kun omkring 200.000 af dem er Svanemærkede.

”Der anslås at være 750.000 brændeovne og pejseindsatse herhjemme, men kun omkring 200.000 af dem er Svanemærkede. Til sammenligning er omkring 150.000 af dem fra før 1990, hvor der slet ikke var nogen former for miljøkrav eller krav til forbrændingsevne, og det er især ovne i den kategori, der med fordel kan skiftes ud," fortæller han.

Siden slutningen af november har Miljøstyrelsen således tilbudt brændeovnsejere økonomisk hjælp til at få skaffet den forældede brændeovn af vejen i håb om at fremskynde den naturlige udskiftning.

”Vi har de seneste år set en udskiftning af små 20.000 brændeovne om året, men i forhold til hvor meget der er at vinde for både brændeovnsejere og miljøet generelt, så er det ikke hurtigt nok," siger han.

Tilskuddet er på 2.150 kroner, hvoraf de 150 kroner betaler den skrotningsattest, der skal udarbejdes af den lokale skorstensfejermester.

Derfor har Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen nu afsat 45 millioner kroner til skrotningsordningen.

”Tilskuddet er på 2.150 kroner, hvoraf de 150 kroner betaler den skrotningsattest, der skal udarbejdes af den lokale skorstensfejermester. Skorstensfejeren skal bekræfte, at ovnen er fra 1990 eller tidligere, og at den var lovligt tilsluttet per 29. oktober, da bekendtgørelsen blev sendt i høring. Endvidere kan der kun søges én gang per ansøger og bolig, men udover det, er det bare om at være blandt de 20.000 første, der søger. Ansøgningerne behandles nemlig i et køsystem, og i løbet af de første fire uger har vi rundet 5.000, så selvom ordningen løber igennem hele næste år, må puljen formodes at være tom inden da," slutter Brian Kristensen.