• Steen Bjørn Lundhild
  • Nils Frandsen

Steen Bjørn Lundhild

I mange år er der blevet bygget med gulvvarme i meget tunge konstruktioner, hvor varmerørene er indstøbt i cirka 100 mm betonlag, hvilket medfører en lang reaktionstid. I dag vil man gerne bygge energirigtigt, og den langsomme reaktion på temperaturskift i rummet, er ikke altid den optimale løsning, fortæller Steen Bjørn Lundhild, direktør for Lundhilds Tegnestue.


”Med de nye systemer, hvor slangerne ligger ganske tæt på fødderne, er der en god fordeling af varmen i rummet, der samtidigt reguleres hurtigt, hvis solen skinner ind i gennem vinduerne, og der bliver varmt. Det bliver mere behageligt i rummet med et bedre indeklima, giver en mere effektiv varmestyring og dermed et mere effektivt energiforbrug, hvilket også kan være en økonomisk besparelse,” forklarer han.


Optimalt for komfort og indretning

Steen Bjørn Lundhild anbefaler gerne de nye gulvvarmesystemer på baggrund af komforten, men i de mange om- og tilbygninger, de foretager, er det ofte også en fordel, at man ikke skal rive hele gulvet op og etablere et nyt betonunderlag, som også har en meget lang tørringstid, inden man kan lægge gulvet på.


”Det er også et spørgsmål om indretning, for folk vil ofte gerne være fri for radiatorer, der fylder en del i rummene. Her er gulvvarme en fordel, og særligt når den er effektiv og nemmere at udføre, hvor varmerørene nemt monteres i knoppe-pladerne, og varmen fordeles hurtigt og jævnt i betonen fra ejendommens varmesystem,” mener han.

 

Nils Frandsen

Nye systemer giver bedre plads

Nils Frandsen er projektleder hos entreprenørvirksomheden A. Enggaard, og her er de også begejstret for de nye gulvvarmesystemer, som de indbygger, når det er muligt.


”Tykkelsen er meget vigtig i nogle typer byggerier, og vi er i gang med at bygge et etagebyggeri, hvor vi er afhængige af en etagehøjde på tre meter. Det kan kun lade sig gøre med den lave indbygningshøjde på de nye gulvvarmesystemer. Desuden har de en hurtig reaktionstid på temperaturskift,” siger han.


Mulighed for effektiv temperaturregulering

Med varmerørene indstøbt i den lave opbygning, er der, ifølge Nils Frandsen, også gode muligheder for at regulere temperaturen om natten, uden at man skal vente hele den efterfølgende dag på, at temperaturen kommer op på et behageligt niveau igen.


”Radiatorer er også relativt hurtige til at regulere varmen, men med mange lejligheder eller huse, hvor vinduer eller terrassedøre går ned til gulvhøjde, så er det ofte en fordel med gulvvarme, lav indbygningshøjde og samme reaktionstid som radiatorer. Vi har også byggerier, hvor det ikke lige passer ind, og radiatorerne er valget, men det bliver mere almindeligt med gulvarme, og de nye systemer er effektive,” understreger han.