På et globalt marked er det vigtigt for danske virksomheder at have et stærk nationalt brand i ryggen.

”Frankrig har vin, Tyskland har biler, og når man laver imageanalyser af Danmark, så popper design altid op som et af de vigtigste kendetegn,” siger Morten Grøn.

Det er ikke helt ligegyldigt.

”Dansk design betyder rigtig meget for vores konkurrenceevne som nation. Det er ikke kun i forbindelse med eksport af for eksempel møbler; det betyder noget for alle danske industrier, som opererer på tværs af landegrænser,” siger Morten Grøn.

Et uforløst potentiale

Dansk design har siden efterkrigstiden været en stolt tradition i Danmark, men Morten Grøn peger på, at det kan udnyttes bedre.

”Jeg mener, at der er et uforløst potentiale i at bruge dansk design mere i vores eksport til udlandet,” siger han og uddyber:

”I Danmark er vi for eksempel ret gode til velfærdsydelser og servicedesigns, men de har et endnu større potentiale på eksportmarkedet. Jeg mener, at vi bør satse på dansk design på samme niveau, som vi har gjort med grøn omstilling, hvilket har givet os en international førerposition.”

De bedste betingelser

Det handler ifølge Morten Grøn om at udfolde en vision, der går ud på at udnytte, at Danmark er en af verdens førende designnationer. Men for at det kan lade sig gøre, er der nogle rammer, som skal på plads, siger han:

”Vi skal have de bedste rammebetingelser for design og innovation, og så skal industrien have incitament til at investere i designkompetencer, som kan gøre dem mere konkurrencedygtige.”

Morten Grøn peger også på uddannelse som en vigtig forudsætning for visionen.

”Vi skal have verdens bedste designskoler. På det seneste er der skåret kraftigt i skolerne, og man er ved at gennemføre en dimensionering, som betyder, at der uddannes færre designere. Jeg ser gerne, at man investerer mere i talenter, for ellers risikerer vi at miste vores designbrand.”

Endelig skal design spille en større rolle i eksporten, mener Morten Grøn:

”Vi skal have større fokus på at bruge den danske designfortælling sammen med industrien og de aktører, som designer velfærdsydelser og -services. Eksportindustrien kan bruge design som den overordnede fortælling, der giver genklang ude i verden.”